Met onze plasmasnijmachine, kunnen we zowel staal, inox/RVS, als aluminium snijden. Plasmabranden is een techniek die zich vooral leent voor het dikkere non-ferro plaatwerk. Verhoestraete kan ook hier buigen op een jarenlange ervaring en omvangrijke knowhow.

Mogelijkheden van plasmabranden

  • Zowel geschikt voor staal, inox/RVS als aluminium

Wat is plasmabranden?

Bij plasmasnijden wordt een gas in een plasmatoestand gebracht. Dit gas heeft een zeer hoge energiewaarde gekregen, ruim voldoende om materiaal te snijden.

 

We kennen stoffen in meerdere toestanden. Een bekend voorbeeld is water. We kennen het in vaste, vloeibare en gastoestand. Minder bekend is de vierde toestand waarin we het kunnen brengen, een geïoniseerde toestand genaamd plasma.

 

Wanneer we van een gastoestand naar een plasmatoestand gaan, neemt de energie van het gas sterk toe. We kunnen dit onder andere zien in de vorm van warmte. Water is warmer dan ijs, damp is warmer dan water. Plasma is dus de ‘overtreffende trap’ van damp. Bij het plasmasnijden wordt hiervan gebruik gemaakt.

Voor het opwekken van het plasmagas gebruiken we argon, een mengsel met argon, of stikstof. Tussen de elektrode en het plaatoppervlak wordt een elektrische spanning geschakeld. Het langsstromende gas wordt geïoniseerd waardoor energie enorm toeneemt. De temperatuur van plasma ligt boven 20.000°C en treedt uit de toorts met een snelheid die het geluid benadert. Het verhitte plasmagas stroomt dus met hoge snelheid uit de snijtoorts.

 

Het plasmagas smelt lokaal het onderliggende plaatmateriaal en blaast het gesmolten materiaal uit de snede weg. Dit heeft voldoende hitte om ook oxiden en dergelijke te smelten waardoor het ook toepasbaar is voor andere materialen zoals RVS/inox en aluminium. Vanwege de hoge temperatuur is het noodzakelijk om de snijtoorts te koelen met water om te voorkomen dat deze wegsmelt.