De afgelopen jaren investeerde Verhoestraete sterk in automatisering, robotisering en digitalisering. Zo verstevigen we onze concurrentiepositie en gaan we ook in de toekomst voluit voor het behoud maar ook de uitbreiding van onze activiteiten in Vlaanderen.

Het spreekt voor zich dat zo’n transformatie een grote impact heeft op onze medewerkers, waarvan velen al jarenlang bij ons werken. De organisatiestructuur en manier van werken die we gewend zijn, evolueert nl. mee onder invloed van alle technologische vernieuwingen.

Omdat we onze medewerkers maximaal willen ondersteunen in dit veranderingsproces, werken we momenteel een geïntegreerd en duurzaam loopbaanbeleid uit met de steun van ESF. 

Met ons beleid willen we ervoor zorgen dat onze medewerkers zich zowel vandaag als in de toekomst zelfzeker en betrokken voelen in hun job. Concreet werken we aan:

 

  • een persoonlijk leiderschapstraject (omgaan met verandering)
  • een leiderschapstraject voor leidinggevenden (hoe medewerkers begeleiden doorheen veranderingstrajecten)
  • een competentie- en opleidingsbeleid
  • een beleid voor het geven en opvolgen van feedback (persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers)
  • een loopbaanbeleid (evolutiemogelijkheden binnen onze organisatie)
  • evaluatie van ons huidige loonbeleid aan de nieuwe context.